Najlepsi Absolwenci Kopernika wśród najlepszych doktorantów w Polsce

W poniedziałek 12 czerwca 2017 roku w auli   Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła  się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z 2011 roku Żaneta Garczyk znalazła się w zaszczytnym gronie doktorantów Uniwersytetu Śląskiego wyróżnionych przez Rektora tej wyższej uczelni.
Żaneta Garczyk to absolwentka kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Jest laureatką Stypendium Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 oraz czterokrotną laureatką Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Została także laureatką V edycji konkursu w ramach prestiżowego programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Temat  projektu badawczego, realizowanego pod jej kierownictwem,  to „Nieniszcząca metoda określania objętości porów na powierzchni biomateriałów przeznaczonych do implantacji ortopedycznej”. Brała udział w pięciu pracach naukowo badawczych realizowanych z innymi uczelniami i zagranicznymi jednostkami naukowymi, co zaowocowało również angielskojęzycznymi publikacjami, których jest współautorką. Warto nadmienić, że Żaneta nie jest pierwszą absolwentką Kopernika uhonorowaną takim wyróżnieniem. W 2011 roku laureatem został  dr Jacek Francikowski.

Jesteśmy z Was dumni !

Galeria na stronie UŚ.