WIZYTA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA WYDZIALE ENERGETYKI I PALIW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ w KRAKOWIE

W środę 27 listopada grupa 37 uczniów klas drugich naszego liceum uczestniczyła w wizycie na Wydziale Energetyki i  Paliw drugiej co do wielkości i jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce– Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

                W murach Wydziału przywitał uczniów I LO Prodziekan dr Stanisław Porada. Zapoznał  nas z kierunkami studiów, warunkami rekrutacji  i profilem Wydziału. Trudno wyobrazić sobie dalszy postęp techniczny i kulturowy społeczeństw bez

zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię i paliwa. Temu poważnemu wyzwaniu sprostać można jedynie przez szerokie zastosowanie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w  obszarze badań: od energetyki jądrowej poprzez maszyny i silniki cieplne do technologii chemicznej paliw.

Asystenci  – doktoranci -przedstawili najważniejsze kierunki badawcze realizowane obecnie przez pracowników i studentów Wydziału – zgazowanie paliw stałych oraz wytwarzanie biopaliw drugiej i  trzeciej generacji z różnych surowców,  między innymi alg. Biopaliwo produkowane z glonów hodowanych w naturalnym oświetleniu, jest pond 30 razy bardziej wydajne od obecnie najbardziej efektywnych roślin rolniczych.

Pod opieką pracowników naukowych Wydziału zwiedziliśmy laboratorium,  w którym bada się właściwości paliw gazowych i ciekłych z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury.

Laboratorium Paliw ciekłych

Aparat do zgazowania węgla.

 Mogliśmy także zobaczyć wielkolaboratoryjną instalację do zgazowania paliw w fazie fluidalnej.

Na zakończenie wizyty na Uczelni zwiedziliśmy piękny gmach A0, gdzie urzędują władze AGH, a na korytarzach znajduje się stała ekspozycja minerałów ze zbiorów Wydziału Geologii.