Historia szkoły

W roku 1900 Zgromadzenie Kupców w Będzinie rozpoczęło starania mające na celu uruchomienie w mieście szkoły średniej. Osoby należące do zgromadzenia zdawały sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest dla miasta i najbliższej okolicy istnienie takiej placówki oświatowej. Wykorzystano w tym celu Ustawę z 15 kwietnia 1896 roku o Zakładach Naukowych Handlowych. Czytaj dalej Historia szkoły