KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 01.09.2020 r.
 2. Konferencja Rady Pedagogicznej 10.09.2020 r.
 3. Zebrania z rodzicami 8 – 10.09.2020 r.
 4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 29.09.2020 r.
 5. Wstępne deklaracje maturalne (klasy III) 30.09.2020 r. Ostateczne deklaracje maturalne 7.02.2021 r.
 6. Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 11.11.2020 r.
 7. Święto Niepodległości – uroczystość szkolna 12.11.2020 r.
 8. Konferencja Rady Pedagogicznej 12.11.2020 r.
 9. Konsultacje dla rodziców 12.11.2020 r.
 10. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 18.12.2020 r.
 11. Wigilijne spotkania klasowe 21 – 22.12.2020 r.
 12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2020 r.
 13. Dzień wolny od zajęć – Święto Trzech Króli 06.01.2021 r.
 14. Konferencja RP i zebrania z rodzicami 19.01.2021 r.
 15. Ferie zimowe 04 – 15.01.2021 r.
 16. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej luty 2021 r.
 17. Konferencja Rady Pedagogicznej 17.03.2021 r.
 18. Zebrania z rodzicami uczniów klas III oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II 16 – 17.03.2021 r.
 19. Dni otwarte szkoły marzec 2021 r.
 20. Rekolekcje wielkopostne marzec – kwiecień 2021 r.
 21. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 – 06.04.2020r.
 22. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę kwiecień 2021 r.
 23. Egzaminy sprawdzające (dla uczniów klas III) 20 – 21.04.2021 r.
 24. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klas III) 22.04.2021 r.
 25. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III 30.04.2021 r.
 26. Egzamin maturalny: j. polski – pp, matematyka – pp, j. angielski – pp i pr w terminach określonych przez CKE w Warszawie Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (klas I i II) maj 2021 r.
 27. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 27.05.2021 r.
 28. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało (czwartek) 03.06.2021 r.
 29. Egzaminy sprawdzające 21 i 22.06.2021 r.
 30. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klasy I i II) 22.06.2021 r.
 31. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25.06.2021 r.