HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Zapraszamy po odbiór świadectw w  dniu 12 sierpnia 2020:

godzina        klasa  wychowawca

9.00               3a       I. Kawiak

10.00             3b       E. Stopa

11.00             3c       D. Majchrzak

12.00             3d       M. Białorudzka

13.00             3s        M. Szczęśniak

Uczniowie, którzy mają prawo do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym powinni złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu- załącznik 7 do 14 sierpnia w sekretariacie szkoły.

Absolwenci z lat ubiegłych odbierają wyniki matury 12 sierpnia o dowolnej godzinie począwszy od godz. 9.00

Załącznik 7

Prosimy pamiętać o zabraniu maseczek!

Rekrutacja – składanie wniosków o przyjęcie do I LO

Prosimy wszystkich kandydatów dostarczających osobiście wniosek o przyjęcie do szkoły o wypełnienie załączonych zaświadczeń. Wejście na teren szkoły możliwe jedynie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki).
Prosimy kandydatów składających wniosek do I LO o wypełnienie ankiety w zakładce KANDYDACI.

Zgoda na pomiar temperatury ciała

Oświadczenie o stanie zdrowia

Szafki uczniowskie

Dyrekcja prosi uczniów klas 1 i 2 o opróżnianie szafek szkolnych, w/g ustalonego harmonogramu, w związku z zaplanowaną na dzień 1 lipca 2020 r. dezynfekcją.
Harmonogram, w/g którego uczniowie poszczególnych klas przychodzą opróżniać swoje szafki podany jest poniżej. Uczniowie proszeni są o przychodzenie w rękawiczkach i maseczkach oraz przyniesienie ze sobą przesłanych za pomocą librusa oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia oraz zgody na pomiar temperatury.

Czytaj dalej Szafki uczniowskie