Grono pedagogiczne

DYREKCJA:

Dyrektor
Wanda Zalejska

Wicedyrektor
Agnieszka Marciniak

Wicedyrektor
Anna Adamczyk

NAUCZYCIELE:

Język polski
Katarzyna Latos
Beata Będkowska-Czapla
Monika Antosik
Alicja Musiałek

Język angielski
Dorota Cembrzyńska
Agnieszka Marciniak
Agnieszka Broda
Ilona Boroń
Katarzyna Dyrda

Język francuski
Ewa Młynarska – Dąbek

Język niemiecki
Anna Majeranowska

Język rosyjski
Marzenna Rudzińska

Język włoski
Magdalena Białorudzka

Matematyka
Dorota Pawlik-Nurczyńska
Alina Górka
Edyta Szałabska-Buczek

Biologia
Aneta Zielińska

Chemia
Bożena Nagły – Morawska
Ewa Stopa
Wanda Zalejska

Fizyka
Iwona Kawiak

Geografia
Elżbieta Otko

Historia
Grażyna Szewczyk
Dariusz Majchrzak

Religia
Sylwia Naziemiec – Komperda
Adam Supel

Wiedza o Kulturze
Wanda Zalejska

Wiedza o Społeczeństwie
Grażyna Szewczyk
Błażej Roguz
Dariusz Majchrzak

Podstawy przedsiębiorczości
Marzenna Rudzińska
Iwona Kawiak

Informatyka
Daria Bąkiewicz

Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Przemysław Rudnicki
Dominika Woźniak

Wychowanie Fizyczne
Barbara Wójcik
Dominika Woźniak
Marcin Kantor
Robert Kręciwilk
Przemysław Rudnicki
Mateusz Szczęśniak

Biblioteka
Ewa Młynarska – Dąbek