Grono pedagogiczne

DYREKCJA:

Dyrektor
Wanda Zalejska

Wicedyrektor
Agnieszka Marciniak

Wicedyrektor
Anna Adamczyk

NAUCZYCIELE:

Język polski
Katarzyna Latos
Beata Będkowska-Czapla
Alicja Musiałek
Jowita Czyż
Małgorzata Mroczek-Rutka
Katarzyna Jasiak

Język angielski
Dorota Cembrzyńska
Agnieszka Marciniak
Agnieszka Broda
Ilona Boroń
Marzena Piaskowska-Grela
Katarzyna Dyrda
Katarzyna Pałka

Język francuski
Ewa Młynarska – Dąbek

Język niemiecki
Anna Majeranowska

Język rosyjski
Marzenna Rudzińska

Język włoski
Magdalena Białorudzka

Matematyka
Dorota Pawlik-Nurczyńska
Alina Górka
Edyta Szałabska-Buczek

Biologia
Aneta Zielińska
Aneta Lewińska

Chemia
Bożena Nagły – Morawska
Ewa Stopa
Wanda Zalejska

Fizyka
Iwona Kawiak

Geografia
Elżbieta Otko
Arleta Stanek

Historia
Grażyna Szewczyk
Dariusz Majchrzak
Robert Kocjan

Religia
Sylwia Naziemiec – Komperda
Adam Supel

Wiedza o Społeczeństwie
Grażyna Szewczyk
Błażej Roguz
Dariusz Majchrzak
Robert Kocjan

Podstawy przedsiębiorczości
Iwona Kawiak

Informatyka
Daria Bąkiewicz

Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Przemysław Rudnicki

Wychowanie Fizyczne
Barbara Wójcik
Marcin Kantor
Robert Kręciwilk
Przemysław Rudnicki
Mateusz Szczęśniak
Jakub Starczewski
Krzysztof Jurczyk

Biblioteka
Ewa Młynarska – Dąbek