Rada rodziców

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018:
Adam SZYDŁOWSKI – przewodniczący

 

KONTO:
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie
PKO BP S.A. O/Będzin 57 1020 2498 0000 8102 0019 1312