Rada rodziców

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2019/2020:
Katarzyna Skóra – przewodnicząca
Anna Burda – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Bubel – skarbnik
Robert Piorun – sekretarz

 

KONTO:
Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie
PKO BP S.A. O/Będzin 57 1020 2498 0000 8102 0019 1312