Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3.09.2018 r.
2. Konferencja Rady Pedagogicznej 11.09.2018 r.
3. Zebrania z rodzicami 11.09.2018 r.
4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 28.09.2018 r.
5. Wstępne deklaracje maturalne (klasy III)

Ostateczne deklaracje maturalne

30.09.2018 r.

7 .02.2019 r.

6. Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1.11.2018 r.
  Dzień wolny (do odpracowania 22.09.2018) 2.11.2018 r.
7. Święto Niepodległości – uroczysta akademia szkolna 9.11.2018 r.
8. Konferencja Rady Pedagogicznej 14.11.2018 r.
9. Konsultacje dla rodziców 14.11.2018 r.
10. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 19.12.2017 r.
11. Wigilijne spotkania klasowe 21.12.2018 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2018 r.
13. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 16.01.2019 r.
14. Ferie zimowe 11.02 – 24.02.2019 r.
15. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej luty 2019 r.
16. Konferencja Rady Pedagogicznej 20.03.2019 r.
17. Zebrania z rodzicami uczniów klas III oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II 20.03.2019 r.
18. Dni otwarte szkoły marzec 2019 r.
19. Rekolekcje wielkopostne marzec – kwiecień 2019 r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.
21. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę kwiecień 2019 r.
22. Egzaminy sprawdzające (dla uczniów klas III) 16 – 17.04.2019 r.
23. Konferencja klasyfikacyjna  Rady Pedagogicznej (klas III) 24.04.2019 r.
24. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III 26.04.2019 r.
25.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(do odpracowania 27.04.2019 r.)

2.05.2018 r.
26. Egzamin maturalny:  j. polski – pp

Dzień wolny od zajęć dydakt (klas I i II) – zajęcia opiekuńcze

6.05.2019 r.
27. Egzamin maturalny: matematyka – pp

Dzień wolny od zajęć dydakt. (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

7.05.2019 r.
28. Egzamin maturalny: j. angielski – pp i pr

Dzień wolny od zajęć dydakt (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

 

 

8.05.2019 r.
29. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 23.05.2019 r.
30. Egzaminy sprawdzające 13 i 14.06.2019 r.
31. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klasy I i II) 17.06.2019 r.
32. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało (czwartek) 20.06.2019 r.
33. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019 r.

 

 

Koncert Noworoczny

Społeczność Szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

serdecznie zaprasza 18 stycznia 2017 r. o godz.17.00

na Koncert Noworoczny.

Koncert rozpocznie się występem chóru Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi, pozostałymi wykonawcami będą absolwenci, przyjaciele i uczniowie I LO.

Terminy rekrutacji

W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest nabór do czterech oddziałów (klas) pierwszych
oraz 1 oddziału sportowego (piłka siatkowa).

 

Klasa

Preferencja

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Patronaty wyższych uczelni

1A

matematyczno – informatyczna

· język polski

· matematyka

· dwa spośród przedmiotów:  język obcy, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

·  matematyka

·  informatyka,

· do wyboru jeden spośród przedmiotów:

język angielski, geografia, fizyka, chemia

Instytut Matematyki, Instytut Fizyki  
oraz
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego;
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1B

sportowo– turystyczna

 

· język polski

· matematyka

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, zajęcia artystyczne

 

· biologia

· geografia

· do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski, chemia, fizyka, matematyka, informatyka

Akademia Wychowania Fizycznego

w Katowicach;

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1C

medyczna

· język polski

· matematyka,

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, chemia biologia, fizyka, geografia,

· biologia

· chemia

· do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski, geografia, fizyka, matematyka

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
w Gliwicach;

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

1D

społeczno – prawna

· język polski

· matematyka

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, informatyka, historia, geografia, wos,
zajęcia artystyczne

 

·  historia

·  język polski

· do wyboru jeden spośród przedmiotów:  język angielski, geografia, wos,

Wyższa Szkoła Biznesu

w Dąbrowie Górniczej;

Wyższa Szkoła Humanitas
 w Sosnowcu

1 S

oddział sportowy

(piłka siatkowa)

· język polski

· matematyka,

· dwa spośród przedmiotów: język obcy, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, zajęcia artystyczne

 

· biologia

· geografia

· do wyboru jeden spośród przedmiotów: język angielski, chemia, fizyka, matematyka, informatyka

Akademia Wychowania Fizycznego

w Katowicach

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postepowaniu uzupełniającym

Działanie

od 19 maja 2017
do
19 czerwca 2017r.

(do godz. 15.00)

 

od 14 lipca
do 18  lipca 2017r.

Składanie wniosków o przyjęcie (w formie elektronicznej)
do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie (jako szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków (kryteriów) branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 19 maja
do
2 czerwca 2017r.

(do godz. 15.00)

 

od 14  lipca

do 18 lipca 2017r.

Składanie wniosków o przyjęcie (w formie elektronicznej) do oddziału sportowego oraz składanie dokumentów do
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków (kryteriów) branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 czerwca 2017r.

do
 14 czerwca 2017r.

 

od 14 lipca 2017r.

do 18 lipca 2017r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

 15 czerwca 2017r.

 

do 19 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości wyników prób sprawności fizycznej.

od 23 czerwca

do
27 czerwca 2017r.
(do godz. 15.00)

 

————————

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie  (m. in. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

do 6 lipca 2017r.

 

do 10 sierpnia 2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

7  lipca 2017r.
(do godz. 10.00)

 

11 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i  niezakwalifikowanych.

od 7 lipca
do 13 lipca 2017r.

 

 

 

 

do 14 sierpnia 2017r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata (albo kandydata pełnoletniego) woli przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie – przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej). Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy.

14 lipca 2017r.

 

do 16 sierpnia 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

 

Dzień Otwarty, czyli Kopernikalia „Koper zawsze świeży”

Środa, 22 marca, drugi dzień wiosny. „ Ciągle pada, asfalt ulic jest dziś śliski jak grzbiet ryby, mokre niebo się opuszcza coraz niżej…” a rzeka gimnazjalistów wlewa się do auli naszej szkoły i powoli wypełnia całą przestrzeń. Tak w skrócie zapamiętamy ten dzień. Kopernik jest dobry na niepogodę, udowodnili to gimnazjaliści. Dzień otwarty był dla nich okazją do pierwszej „przymiarki” nowej szkoły.

Czytaj dalej Dzień Otwarty, czyli Kopernikalia „Koper zawsze świeży”

Zebranie z rodzicami

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas III oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II odbędą się 23 marca 2017 r. (czwartek) od godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs GEOMATI 2018

I LO im. Mikołaja Kopernika serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną do wzięcia udziału w VI edycji Zagłębiowskiego Konkursu Matematyczno – Geograficznego. 

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności matematycznych i geograficznych, oraz międzydyscyplinarna operatywność zdobytej wiedzy. Zadania konkursowe będą obejmowały umiejętności matematyczne w treściach geograficznych.

Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.
Honorowy patronat nad konkursem objął WNOZ UŚ, Instytut Matematyki UŚ, oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Regulamin konkursu:

 1. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny.
 2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
 • I etap – drużynowe rozwiązywanie zadań tekstowych, zamkniętych i otwartych (45 minut).
 • II etap – finał – drużyny z największą ilością punktów będą rozwiązywały zadania otwarte i zamknięte z wykorzystaniem mapy topograficznej (60 minut).
 1. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody, dla wszystkich drużyn dyplomy.
 2. Wszyscy opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie drużyny do konkursu.
 3. Zespoły prosimy zgłaszać do 6 kwietnia 2018 roku do sekretariatu I LO

na nr fax 32 761 59 20  lub mailem na adres pierwszeliceum.bedzin@gmail.com

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 327615920 z organizatorami konkursu p. Elżbietą Otko, p. Edytą Szałabską- Buczek lub p. Aliną Górką.

Zagadnienia konkursowe

 1. Zadania na mapie topograficznej.
 2. Matematyczne oblicze astronomii.
 3. Obliczanie bilansów w zagadnieniach geograficznych.
 4. Zmiany wartości temperatury i ciśnienia wraz z głębokością i wysokością.
 5. Zastosowanie obliczeń procentowych oraz działań na ułamkach w treściach geograficznych.
 6. Zastosowanie równań z jedną niewiadomą w zadaniach tekstowych.
 7. Obliczanie mierników rozwoju społeczno-ekonomicznego         (dot. ludności, przemysłu i rolnictwa).
 8. Twierdzenie Pitagorasa i Talesa w zadaniach.
 9. Obliczanie powierzchni figur płaskich i objętości figur przestrzennych (zamiana jednostek) w zadaniach dotyczących obiektów geograficznych.
 10. Znane postaci ze świata matematyki i geografii.
 11. Quiz geograficzny.