Mobilizacja do nauki – słów kilka

Uczenie się bywa czynnością mało lubianą. Zwiększenie skutecznego uczenia się zależy od kilku czynników: motywacji do nauki, pozytywnego nastawienia, zainteresowania przedmiotem, uwagi, koncentracji, zrozumienia materiału, miejsca do nauki, czasu pracy oraz odpoczynku, systematyczności, sposobów pracy, zapamiętywania, powtarzania materiału. Szczególnie trudno zmobilizować się do nauki będąc w domu.

Bardzo ważna jest teraz  nie tylko rola nauczyciela, ale przede wszystkim WASZEJ MOBILIZACJI!

Oto kilka wskazówek:

  1.  Traktuj naukę jako rzecz świętą – zrozum, że to ważna sprawa dla Ciebie.
  2.  Sam/a, zgodnie ze swoimi predyspozycjami zorganizuj sobie czas i miejsce nauki:
    1.  ucz się o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie najlepiej możesz się skoncentrować, gdzie nikt i nic Cię nie rozprasza ( nie przerywaj sam/a sobie zaglądaniem do telefonu, wyeliminuj „rozpraszacze uwagi”)
    2.  zadbaj o właściwą dla Ciebie temperaturę pomieszczenia, w którym pracujesz; pamiętaj też o wietrzeniu pokoju, w którym dłuższy czas przebywasz (większa ilości tlenu w powietrzu powoduje sprawniejsze funkcjonowanie całego organizmu)
    3.  pamiętaj o właściwym oświetleniu miejsca pracy, należy  zwrócić uwagę, by odpowiedni był rodzaj i natężenie światła ( słabe oświetlenie podczas nauki osłabia możliwości mózgu do przyswajania nowych informacji; im dłużej musimy uczyć się w takich warunkach, tym wolniej pracuje nasz mózg)
    4.  nie zapomnij o robieniu przerw w nauce i relaksie; w związku ze zdalnym uczeniem się za pomocą komputera, warto dopilnować, by relaks nie był ponownie związany z ekranem komputera, telewizji czy telefonu!!! (np. rozwiązuj krzyżówki, czytaj książki, rozwijaj zainteresowania, wykonaj ćwiczenia ruchowe, pamiętaj o ćwiczeniach skrzyżowanych).

3. Ważna jest systematyczność (nawet, a może szczególnie teraz). Powinieneś/nnaś codziennie sprawdzać, co jest do zrobienia i codziennie się uczyć. To uchroni Cię przed zgromadzeniem nadmiaru materiału, który może w końcu przerazić.

4. Pamiętaj skuteczność uczenia nie zależy od jednorazowej długiej nauki, ale od  ilości powtórek (jak z nauką wiersza).

5. Zacznij od najtrudniejszej rzeczy, potem zrób łatwiejsze (po prostu na początku „zjedz żabę”). 

6. Wspólnie z innymi domownikami zadbaj o spokojną atmosferę w domu.

Kopernikowskie czytanie Przedwiośnia

Z książkami jest tak, jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie.  Reszta po prostu ginie w tłumie.      

                                                              Wolter

Społeczność Szkolna  I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie ma zaszczyt zaprosić 10 września 2018 roku o godzinie 12.30 na Kopernikowskie czytanie Przedwiośnia.

 

Meeting Erasmus

Na początku czerwca w ramach projektu Erasmus Plus byliśmy gospodarzem międzynarodowego spotkania nauczycieli ze szkół we Francji i Hiszpanii. Jego celem było podsumowanie pierwszego roku współpracy między krajami partnerskimi. Czytaj dalej Meeting Erasmus

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3.09.2018 r.
2. Konferencja Rady Pedagogicznej 11.09.2018 r.
3. Zebrania z rodzicami 11.09.2018 r.
4. Ślubowanie uczniów klas pierwszych 28.09.2018 r.
5. Wstępne deklaracje maturalne (klasy III)

Ostateczne deklaracje maturalne

30.09.2018 r.

7 .02.2019 r.

6. Święto Zmarłych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1.11.2018 r.
  Dzień wolny (do odpracowania 22.09.2018) 2.11.2018 r.
7. Święto Niepodległości – uroczysta akademia szkolna 9.11.2018 r.
8. Konferencja Rady Pedagogicznej 14.11.2018 r.
9. Konsultacje dla rodziców 14.11.2018 r.
10. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 19.12.2017 r.
11. Wigilijne spotkania klasowe 21.12.2018 r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2018 r.
13. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 16.01.2019 r.
14. Ferie zimowe 11.02 – 24.02.2019 r.
15. Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej luty 2019 r.
16. Konferencja Rady Pedagogicznej 20.03.2019 r.
17. Zebrania z rodzicami uczniów klas III oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II 20.03.2019 r.
18. Dni otwarte szkoły marzec 2019 r.
19. Rekolekcje wielkopostne marzec – kwiecień 2019 r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 – 23.04.2019 r.
21. Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę kwiecień 2019 r.
22. Egzaminy sprawdzające (dla uczniów klas III) 16 – 17.04.2019 r.
23. Konferencja klasyfikacyjna  Rady Pedagogicznej (klas III) 24.04.2019 r.
24. Zakończenie zajęć dla uczniów klas III 26.04.2019 r.
25.  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

(do odpracowania 27.04.2019 r.)

2.05.2018 r.
26. Egzamin maturalny:  j. polski – pp

Dzień wolny od zajęć dydakt (klas I i II) – zajęcia opiekuńcze

6.05.2019 r.
27. Egzamin maturalny: matematyka – pp

Dzień wolny od zajęć dydakt. (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

7.05.2019 r.
28. Egzamin maturalny: j. angielski – pp i pr

Dzień wolny od zajęć dydakt (klas I i II) – zaj. opiekuńcze

 

 

8.05.2019 r.
29. Konferencja Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami 23.05.2019 r.
30. Egzaminy sprawdzające 13 i 14.06.2019 r.
31. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej (klasy I i II) 17.06.2019 r.
32. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało (czwartek) 20.06.2019 r.
33. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019 r.