Profil HISTORYCZNO – PRAWNY

I przedmiot rozszerzony: historia
II przedmiot rozszerzony: wos
III przedmiot rozszerzony: jeden do wyboru spośród: język angielski/ język polski

Jeżeli w przyszłości chcesz zostać prawnikiem, politologiem, socjologiem, psychologiem.
Jeżeli chcesz stać na straży prawa i je tworzyć.
Jeżeli w przyszłości chcesz zostać dziennikarzem, polonistą, tłumaczem, dyplomatą, medioznawcą, menadżerem kultury, filmoznawcą.
Jeżeli jesteś ciekawy świata i ludzi.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. Kandydat dokonuje wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego w trakcie postępowania rekrutacyjnego do liceum.

Język angielski –  zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Możliwość wyboru grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego od klasy pierwszej.
Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Proponowane kierunki studiów: prawo, filologia polska, politologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, psychologia, historia, historia sztuki, teatrologia, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika.