Profil MATEMATYCZNY

Pod patronatem Instytutu Matematyki i Fizyki UŚ

I przedmiot rozszerzony: matematyka
II i III przedmiot rozszerzony (do wyboru spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia): fizyka, chemia, informatyka, j. angielski.

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać inżynierem.
Jeżeli chcesz kreatywnie i twórczo zmieniać otaczający nas świat.
Jeżeli chcesz wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe do wizualizacji rzeczywistości.
Jeżeli chcesz tworzyć gry, a nie tylko w nie grać.
Jeżeli chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej. Wyboru trzech rozszerzeń dokonuje uczeń podczas nauki w klasie pierwszej liceum.

Język angielski – 9 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy)– zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach międzyoddziałowych.

Proponowane kierunki studiów: ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, informatyka, zarządzanie i marketing, handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna.