Profil GEOGRAFICZNY

Pod patronatem Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

I przedmiot rozszerzony: geografia
II i III przedmiot rozszerzony (do wyboru spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia): fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, informatyka, j. angielski

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać geologiem, trenerem personalnym
lub fizjoterapeutą.
Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój umysłu i ciała.
Jeżeli chcesz mieć zajęcie, które jest jednocześnie hobby i pracą.
Lub profesjonalnie zajmować się zarządzaniem w sporcie i turystyce.

Język angielski – 9 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy) – zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach międzyoddziałowych.

Proponowane kierunki studiów: geografia, geodezja i kartografia, geofizyka, turystyka.