Oddział SPORTOWY (piłka siatkowa)

KoPod patronatem AWF w Katowicach

I przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia
II i III przedmiot rozszerzony (do wyboru spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia): chemia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j. polski, informatyka, j. angielski.

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać trenerem, lub fizjoterapeutą.
Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój umysłu i ciała.
Jeżeli pasjonuje Cię sport i chcesz zdobywać medale.
Jeżeli chcesz mieć zajęcie, które jest jednocześnie hobby i pracą.
Jeżeli chcesz profesjonalnie zajmować się turystyką i rekreacją.

Język angielski – 9 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy) – zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach międzyoddziałowych.

Proponowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie w sporcie, pielęgniarstwo.