NAGRODY ABSOLWENTÓW 1998 i ich PRZYJACIÓŁ R O Z D A N E!!!

To jedna z najbardziej fascynujących nagród – nagroda uczniów (byłych) dla uczniów, nagroda absolwentów dla (przyszłych) absolwentów! Wydaje się, że w istnieniu szkoły nie ma nic piękniejszego niż więź między dawnymi i nowymi laty. Ona stanowi istotę i osnowę tego co w trwaniu szkoły, jej tradycji i roli jest najważniejsze. Nagrody te zawsze wręczamy z największą radością i wzruszeniem.
Fundatorami są Absolwenci Kopernika rocznik 1998 i ich Przyjaciele.

Pragną Oni wspierać tych, dla których poznanie jest prawdziwą pasją, którzy sprawdzają się w rywalizacji w różnych konkursach, począwszy od szklonych i powiatowych aż po międzynarodowe (Kangur, Śląski  i Zagłębiowski Konkurs Matematyczny, Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-logiczny – Mistrzostwa Szaradziarskie, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny, Europejski Konkurs Kosmicznym – projekt „The Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II”, Śląski Festiwal Myśli Strategicznej, Statystycznej i Ekonomicznej, czyli ogólnopolski konkurs z ekonofizyki, Lwiątko, Ogólnopolski Turniej Debat, Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich), współpracują z wyższymi uczelniami – AGH, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Nauki i Badań Interdyscyplinarnych, Fundacją Edu-Res. Oni także biorą udział w warsztatach, rozwijając swoje umiejętności a także dzielą się wiedzą z innymi – sami tworzą, organizują i przeprowadzają zajęcia dla młodszych kolegów.

Tacy właśnie są Ci, którzy uzyskali nagrody w bieżącym roku szkolnym.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że zaszczytne wyróżnienia uzyskali:

Najlepszy Biolog – Paulina Armatys

Najlepszy Chemik – Zuzanna Galicka, Daria Olesińska

Najlepszy Fizyk – Krystian Jasionek, Filip Kołomyjec, Filip Nowak/Piotr Paciej

Najlepszy Historyk – Jakub Ziębiński

Najlepszy Matematyk – Piotr Sobczyk, Weronika Sobczyk

 

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

Z całego serca dziękujemy Fundatorom. Jest nam niezwykle miło, że pamiętacie o szkole i zechcieliście przyczynić się do wspierania młodych talentów.