Walne Zebranie

2 czerwca 2015

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 25 czerwca 2015 r.

w budynku szkoły.

 

I termin – godz. 17.00

II termin – o godz. 17.15

 

Scenariusz spotkania

1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

7. Dyskusja nad planem pracy na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2016.

9. Wolne wnioski.

Dzień Absolwenta 2015

2 czerwca 2015

Podczas Festiwalu Nauki i Sportu 30 maja 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia zaprosił wszystkich absolwentów na Dzień Absolwenta. Przybyłych na spotkanie powitał Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika, Grzegorz Paszta.
Nasi młodsi koledzy przygotowali występ artystyczny, zaśpiewali kilka piosenek, Zbigniew Wójcik, maturzysta z 1957 r. zagrał koncert na akordeonie.
Na stoiskach przygotowanych przez absolwentów, którzy niedawno ukończyli I LO, można było podziwiać wystawę broni i umundurowania.
Absolwenci zwiedzali też salę gimnastyczną i przyglądali się budowie nowych boisk.
Na zakończenie spotkania przy kawie i cieście snuto wspomnienia o dawnych szkolnych czasach i umówiono się za rok na kolejne spotkanie Dnia Absolwenta.

Przewodniczący Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika

Grzegorz Paszta.

Uroczystość pamięci Józefa Pawlika

28 maja 2015

W dniu 7 maja 2015 r. na cmentarzu Św. Trójcy w Będzinie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Józefa Pawlika (ur. 9.03.1923 r. – zm. 7.05.1946 r.) – żołnierza AK i NSZ, który młode życie oddał dla Polski. Na grobie złożono wieniec i zapalono znicze.
W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel, Starosta Powiatu – Arkadiusz Watoła, Radna Powiatu – Katarzyna Maciejewska, delegacje i sympatycy PiS. W uroczystości uczestniczył też Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. Mikołaja Kopernika.

Grzegorz Paszta

Zaproszenie na uroczystość Dnia Absolwenta

7 maja 2015

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
oraz cała społeczność szkolna zapraszają serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na uroczystość DNIA ABSOLWENTA,

która odbędzie się 30 maja 2015 r. o godz. 10.00
w budynku szkoły.

Scenariusz spotkani:

10.00 – Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia

10.05 – 13.00
– udział w Festiwalu Nauki i Sportu
– spotkania w klasach

Zaproszenie na uroczystość Dnia Absolwenta

5 maja 2014

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
oraz cała społeczność szkolna zapraszają serdecznie

 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na uroczystość DNIA ABSOLWENTA,

która odbędzie się 14 czerwca 2014 r. o godz. 10.00

w budynku szkoły.

 

Scenariusz spotkania

1000 – Powitanie Absolwentów i społeczności szkolnej przez Dyrektor Szkoły i Przewodniczącego Stowarzyszenia

1005 – Wprowadzenie Pocztu Sztandarowego, odśpiewanie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów przed tablicami pamiątkowymi

1015-10.40 – Występ artystyczny młodzieży szkolnej

1040 11.OO– Wielcy Kopernika: Adolf Hyła, Stanisław Skarbiński

11.OO Spotkania w klasach

 

Prosimy o przekazanie Zaproszenia Koleżankom i Kolegom, którzy nie zaglądają na stronę Stowarzyszenia www.pierwszeliceum.bedzin/stowarzyszenie

 

Walne zebranie

5 maja 2014

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się w piątek 26 czerwca 2014 r. o godz. 17.00
w budynku szkoły.

I termin – godz. 17.00
II termin – godz. 17.15

Scenariusz spotkania

– Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia

– Sprawozdanie Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności zarządu w okresie 09. 2013 – 06. 2014

– Wystąpienia Absolwentów – dyskusja

– Zakończenie WALNEGO ZEBRANIA – sformułowanie wniosków do dalszego działania

Podziękowanie

10 marca 2014

DZIĘKUJĘ!!! moim Kolegom z rocznika matury 1957, którzy odpowiadając na apel, podjęli akcję opłacenia miejsca na cmentarzu mgr Kazimiery Duryńskiej. Dzięki Waszym wpłatom miejsce zostało opłacone od 2006 do 2021 roku.
Płyta i tablica nagrobna są w bardzo złym stanie. Myślę, że Koleżanki i Koledzy z roczników maturalnych 1945 – 1972 włączą się do akcji i pomogą wyremontować grób wieloletniej i zasłużonej nauczycielki kilku pokoleń będzińskiej młodzieży.
Wpłaty należy kierować na konto:
43 1050 1360 1000009030291224
z dopiskiem: renowacja grobu Kazimiery Duryńskiej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Stowarzyszenia
Grzegorz Paszta

Apel o 1% odpisu od podatku

9 stycznia 2014

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
I LO im. M. Kopernika,
Koleżanki i Koledzy

Pragniemy Was poinformować, że Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika decyzją Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS uzyskało status organizacji pożytku publicznego (Sygn. akt: KA. VIII Ns-Rej.KRS 1214/13/208)
Prosimy o uzupełnienie składek członkowskich za 2013 r. (składka roczna wynosi 25 zł.). Jednocześnie informujemy, że zaległe składki za lata poprzednie ulegają umorzeniu.
Uregulowanie zaległej składki może nastąpić poprzez wpłatę na konto:

43 1050 1360 1000 0090 3029 1224

Apelujemy także do Absolwentów, Rodziców i Przyjaciół o 1% odpisu od podatku:

65 1050 1360 1000 0090 3029 1224
KRS 0000095383
Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na modernizację sprzętu multimedialnego i sportowego służącego uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Przewodniczący Stowarzyszenia

Grzegorz Paszta

Wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

31 października 2013

Podczas Walnego zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w dniu 25 września 2013 r. zostały przeprowadzone wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia:
Grzegorz Paszta – przewodniczący Stowarzyszenia,
Grażyna Szewczyk – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia,
Elżbieta Witecka – sekretarz Stowarzyszenia,
Adam Ziemiański – skarbnik Stowarzyszenia:

Komisja Rewizyjna:
Jolanta Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Anna Feliszewska – członek Komisji Rewizyjnej,
Alfred Łabędzki – członek Komisji Rewizyjnej.

« Poprzednia strona