Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie

Adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie

ul. Kopernika 2
42-500 Będzin
tel szkoły: (32) 761 59 20, 697-878-980

e-mail : 1lostowarzyszenie@gmail.com