Plan pracy

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY  2013/2014.

LP ZADANIE DO WYKONANIA ODPOWIEDZIALNY TERMIN

 

 

Uczestniczenie Zarządu i innych absolwentów w uroczystościach szkolnych min.: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Nauczyciela i in. Zarząd 

 

 

Wg szkolnego harmonogramu 

 

 

2

 

 

 

Weryfikacja i przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

 

 

Zarząd

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli, zapalenie zniczy w dniu Wszystkich Świętych Zarząd 

 

Październik/ listopad
 

4

 

 

Udział w mszy św. z okazji Dnia Niepodległości

 

 

Zarząd

 

 

11 listopada

 

 

 

 

Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych i wybitnie zdolnych – ufundowanie nagród za osiągnięcia w nauce. 

 

Zarząd 

 

 

 

Czerwiec 2014 

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie funduszy na potrzeby szkoły – pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych. 

 

Zarząd 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Opieka nad samotnymi, chorymi absolwentami w podeszłym wieku 

 

Zarząd 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Organizowanie spotkań młodzieży z wybitnymi absolwentami. Zarząd 

 

2 razy w semestrze
 

9

 

 

Zorganizowanie Dnia Absolwenta

 

 

Zarząd

 

 

Czerwiec 2014

 

10 

 

Ustanowienie Tytułu „Przyjaciel I LO im. Mikołaja Kopernika” Zarząd 

 

Listopad 

 

 

11

 

Współpraca z organizacjami działającymi w Będzinie min. Stowarzyszeniem Przyjaciół Będzina, Zespołem Ziemi Będzińskiej, Muzeum w Będzinie.

 

 

Zarząd

 

 

Cały rok