Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:
Grzegorz Paszta – przewodniczący Stowarzyszenia,
Grażyna Szewczyk – wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia,
Elżbieta Witecka – sekretarz Stowarzyszenia,
Adam Ziemiański – skarbnik Stowarzyszenia:

Komisja Rewizyjna:
Jolanta Grabowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Anna Feliszewska – członek Komisji Rewizyjnej,
Alfred Łabędzki – członek Komisji Rewizyjnej.