Historia

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII STOWARZYSZENIA

6.06.1992 r. – Zjazd absolwentów I LO im. M. Kopernika w Będzinie Kopernika okazji 90-lecia istnienia szkoły
• 6.06.1992 r. – powstanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika w Będzinie. Komitet Założycielski: Nowicki Edmund, Roszkowski Marek, Samborski Wojciech, Kramarczyk Stanisław, Chaduła Alicja, Kamia Stefan, Gawron Adam, Bijak Kazimierz, Cyrol Piotr, Flak Adam, Wilk Jarosław, Buczyński Kazimierz, Persona Edward, Ciołek-Żelechowski Walenty, Koksa Wojciech, Kalaga Kazimierz, Bąk Zenon, Krzemiński Jan, Marzec Adam, Dobrzański Roman

• 06. 1992 r. – I zebranie Stowarzyszenia, przyjęcie Statutu i skierowanie wniosku do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację Stowarzyszenia. Do prowadzenia spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach upoważnieni zostali: Kazimierz Bijak, Jan Krzemiński, Walenty Żelechowski

• 27.07.1992 r. – wpisanie Stowarzyszenia przez Sąd Wojewódzki do rejestru stowarzyszeń.Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie wyznaczyło sobie następujące cele:

• opiekę nad szkołą i pomoc w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych,

 • popularyzowanie tradycji i historii szkoły wśród byłych i aktualnych wychowanków,
 • o opiekę nad młodzieżą nieprzeciętnie uzdolnioną,
 • o organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych,
 • o podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów.

16.10.1992 r. – pierwsze po zarejestrowaniu zebranie grupy założycieli stowarzyszenia, wybór tymczasowego Zarządu w składzie:

 • Kazimierz Buczyński – przewodniczący,
 • Edmund Nowicki – zastępca przewodniczącego,
 • Kazimierz Bijak – zastępca przewodniczącego,
 • Zenon Bąk – sekretarz,
 • Jan Krzemiński – skarbnik,
 • Kazimierz Kalaga – członek Zarządu,
 • Walenty Żelechowski – członek Zarządu;

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Ewa Kwiecień – przewodnicząca,
 • Edward Persona,
 • Wojciech Koksa.

Podjęcie decyzji o zamówieniu pieczęci, założeniu konta bankowego i ogłoszeniu wśród młodzieży konkursu na wzór firmówki i znak Stowarzyszenia.

• 30.05 1993 r. – Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i wybór Zarządu w składzie z 16.10.1992 r.

• 11.10 1993 r. – ustalenie przez Zarząd formy listu do absolwentów i wzoru deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

• 9.05.1994 r. — podjęcie przez Zarząd decyzji o corocznym wręczaniu nagrody dla najlepszego maturzysty
i uczniów wyróżniających się w pracy społecznej na rzecz potrzebujących.

• 1997 r. – Zjazd absolwentów z okazji 95-lecia istnienia szkoły.

 • 28.03. 2000 r. – wznowienie działalności Stowarzyszenia.

• 13.05.2000 r. – Walne Zgromadzenie i wybór nowych władz

• 19.05. 2000 r. – ukonstytuowanie się nowego Zarządu w składzie :

 • Jerzy Zachariasz – przewodniczący,
 • Jarosław Stefaniak – wiceprzewodniczący,
 • Wojciech Koksa – skarbnik,
 • Jolanta Grabowska – sekretarz,
 • Marzena Jaworska – członek Zarządu,
 • Anna Smogór – członek Zarządu,
 • Dariusz Szota – członek Zarządu.

• 4. 12, 2000 r. – podjęcie przez Zarząd decyzji o współorganizowaniu ze szkołą obchodów 100-lecia I LO.

• 23.06.2001 r. -podjęcie przez Zarząd decyzji o wszechstronnej pomocy szkole w zorganizowaniu Zjazdu, wydaniu nowej monografii szkoły i pomocy finansowej w remoncie szkoły poprzez poszukiwanie sponsorów.

• 15.05.2002 r. – 20.09.2002 r. – remont szkoły przed Zjazdem tj.: wymiana okien, podłogi l sceny na auli, remont dachu, ocieplenie stropu, ułożenie płytek na II piętrze, wymiana instalacji i malowanie w oparciu o fundusze zdobyte

przez Szkołę i Stowarzyszenie.

• 20.09.2002 r. – Zjazd absolwentów z okazji 100-lecia I LO

• 24.09.2003 r. – Walne Zgromadzenie i ukonstytuowanie się po wyborach nowego Zarządu w składzie ;

 • Andrzej Leonhard – przewodniczący
 • Anna Smogór – wiceprzewodnicząca
 • Maria Siekierska – skarbnik
 • Jolanta Grabowska – sekretarz

• 21.06.2007 r. – Walne Zgromadzenie i wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

• 27.06.2007 r. – ukonstytuowanie się Zarządu w składzie :

 • Jolanta Grabowska – przewodnicząca
 • Marzena Jaworska – wiceprzewodnicząca
 • Elżbieta Witecka – sekretarz
 • Marek Gawron – skarbnik

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie :

 • Roman Goczoł – przewodniczący
 • Ewa Stopa
 • Maria Siekierska

Przyjęcie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 06. 2007 – 06. 2008 i podjęcie decyzji o ustanowieniu 6 czerwca Dniem Absolwenta I LO im. M. Kopernika w rocznicę Zjazdu z okazji 90-lecia liceum