Strona główna » Uncategorized » WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

24 września 2019

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, 

które odbędzie się 27 września 2019 r.

w budynku szkoły.

I termin – godz. 17.30

II termin – o godz. 17.45

Program spotkania

 1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres wrzesień 2016 czerwiec 2019 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres wrzesień 2016 czerwiec 2019 r.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania
  a) Zarządu,
  b) Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia,
 8. Wybory Komisji Rewizyjnej,
 9. Dyskusja nad planem pracy na 2020 rok.
 10. Wolne wnioski

Uncategorized