Strona główna » Uncategorized » Walne zebranie

Walne zebranie

12 czerwca 2018

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW/ABSOLWENTKI

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się w 26 czerwca 2018 r. o godz. 18.00  w  budynku szkoły.

 

I termin  – godz. 18.00

II termin – godz. 18.15

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

  1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia. Powołanie: przewodniczącego zebrania i komisji uchwał i wniosków.
  2. Sprawozdanie Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności zarządu za 1.09 2017-22.06.2018 r.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał
  5. Plan pracy- – dyskusja i podjęcie uchwały
  6. Wolne wnioski

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  NA ZEBRANIE

Uncategorized