Strona główna » Uncategorized » WALNE ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

13 czerwca 2017

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na
WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 28 czerwca 2017 r.
w budynku szkoły.

I termin – godz. 18.00
II termin – o godz. 18.15

Scenariusz spotkania
1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad planem pracy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2018.
8. Wolne wnioski.

Uncategorized