Strona główna » Uncategorized » Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

19 października 2016

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

nr 5/2016 z dnia 29 września 2016r.

 

Działając na podstawie § 14 p. 3 b Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

postanawia:

 

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2015 (1.01-31.12.2015) i przeznaczyć dodatni wynik finansowy na rok 2016.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Stowarzyszenia.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

  1. Za: 15
  2. Przeciw: 0
  3. Wstrzymało się: 0
  4. Obecnych: 15

 

Protokolant

Uncategorized