Strona główna » Uncategorized » WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

15 września 2016

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie
 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

 które odbędzie się 29 września 2016 r.

w budynku szkoły.

I termin – godz. 18.00

II termin – o godz. 18.15

Porządek obrad

  1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata  2013-2016.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2013-2016.
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2015-podjęcie uchwały.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwały.
  6. Udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  7. Powołanie Komisji skrutacyjnej
  8. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  9. Uchwalenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2016/17- w tym obchodów Jubileuszu 115 –lecia szkoły
  10. Wolne wnioski.

Uncategorized