Strona główna » Uncategorized » Walne Zebranie

Walne Zebranie

2 czerwca 2015

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

 

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 25 czerwca 2015 r.

w budynku szkoły.

 

I termin – godz. 17.00

II termin – o godz. 17.15

 

Scenariusz spotkania

1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

7. Dyskusja nad planem pracy na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2016.

9. Wolne wnioski.

Uncategorized