NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

18 lutego 2020

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 3 marca 2020 r.

w budynku szkoły.

 

I termin – godz. 17.00

II termin – o godz. 17.15

Scenariusz spotkania

 1. Dyskusja nad sytuacją Stowarzyszenia.
 2. Rozważenie zmiany form działania.
 3. Wolne wnioski.

 

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia

16 listopada 2019

SZANOWNI ABSOLWENCI i CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA, KOLEŻANKI I KOLEDZY

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika na zwołanym 22 listopada 2019 r o godz.18.00. Walnym Zebraniu Stowarzyszenia stanie przed trudną decyzją: co dalej z powołanym podczas obchodów 90-lecia szkoły, w czerwcu 1992 roku Stowarzyszeniem. Od kilku lat na Walne Zebrania przychodzi około 10 członków Stowarzyszenia, w tym roku było zaledwie 7 osób.

Od 2013 r. skład Zarządu Stowarzyszenia nie uległ zmianie, ponieważ nikt z przybyłych na Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze nie wyrażał chęci poświęcenia czasu na systematyczną pracę w Zarządzie. Obecnie w skład Zarządu wchodzą: przewodniczący Grzegorz Paszta, wiceprzewodnicząca Grażyna Szewczyk, sekretarz Elżbieta Witecka, skarbnik Adam Ziemiański. W skład Komisji Rewizyjnej, po śmierci jej członka Alfreda Łabędzkiego, wchodzą: Przewodnicząca Jolanta Grabowska i członek Andrzej Leonhard.

Ze względu na niezwykle nikłe zaangażowanie członków Stowarzyszenia w jego bieżące działania, praktycznie cała działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika polega na pracy Zarządu. Wszystkie przygotowania do jubileuszu opierały się na pracy członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Podobnie wygląda sprawa ratowania kopii obrazu Jana Matejki pędzla przedwojennego nauczyciela Adolfa Hyły. Obraz związany ze szkołą od początku jej istnienia przy ulicy Kopernika i wrośnięty w klimat auli ulega gwałtownemu niszczeniu. Stowarzyszenie jako organizacja może udzielać swojego konta na zbieranie funduszy przeznaczonych na ratowanie Wernyhory. Warunkiem niezbędnym jest jednak dalsze istnienie Stowarzyszenia.

Wielu absolwentów poświęca swój czas na spotkania z uczniami szkoły, ale są to działania wybiórcze i okazjonalne, a Stowarzyszeniu potrzebni są ludzie, którzy poświęcą się systematycznej pracy i poprowadzeniu dalej jego działalności.

Grupa absolwentów z 1998 r. wyznaczyła sobie jako cele min.: opiekę nad szkołą oraz pomoc w realizacji jej zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekę nad młodzieżą nieprzeciętnie uzdolnioną, organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych, podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród absolwentów. Założone cele realizują poprzez Program Wsparcia Uczniów i Absolwentów Liceum (realizując § 4 Statutu), czyli zapoznając uczniów z praktycznymi aspektami pracy w różnych zawodach, przedsiębiorstwach, instytucjach. Od 2011 roku przyznają oni nagrodę nazwaną przez siebie „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój” (za swoje zaangażowanie w życie szkoły otrzymali oni w 2015 r. honorową plakietkę „Przyjaciel Szkoły”).  

Doceniając zaangażowanie absolwentów na rzecz szkoły Zarząd Stowarzyszenia od 2014r. przyznaje odznakę honorową „Przyjaciel Szkoły”. Będzie ona wręczana nadal pod warunkiem, że na najbliższym Walnym Zebraniu w dniu 22 listopada 2019 r. z powodu braku frekwencji nie zostanie zgłoszony wniosek dotyczący rozwiązania  Stowarzyszenia.

Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest również zła ściągalność składek członkowskich.

 

Drodzy absolwenci i członkowie Stowarzyszenia 22 listopada 2019 r. o godz.18.00 na Walnym Zebraniu zapadnie dramatyczna decyzja o BYĆ albo NIE BYĆ Stowarzyszenia!!!

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna                        

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika

WALNE ZEBRANIE

24 września 2019

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na

WALNE ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, 

które odbędzie się 27 września 2019 r.

w budynku szkoły.

I termin – godz. 17.30

II termin – o godz. 17.45

Program spotkania

 1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres wrzesień 2016 czerwiec 2019 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres wrzesień 2016 czerwiec 2019 r.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania
  a) Zarządu,
  b) Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 7. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia,
 8. Wybory Komisji Rewizyjnej,
 9. Dyskusja nad planem pracy na 2020 rok.
 10. Wolne wnioski

Walne zebranie

12 czerwca 2018

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW/ABSOLWENTKI

na

WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się w 26 czerwca 2018 r. o godz. 18.00  w  budynku szkoły.

 

I termin  – godz. 18.00

II termin – godz. 18.15

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia. Powołanie: przewodniczącego zebrania i komisji uchwał i wniosków.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności zarządu za 1.09 2017-22.06.2018 r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał
 5. Plan pracy- – dyskusja i podjęcie uchwały
 6. Wolne wnioski

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  NA ZEBRANIE

WALNE ZEBRANIE

13 czerwca 2017

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie,
zaprasza serdecznie

SZANOWNYCH ABSOLWENTÓW

na
WALNE ZEBRANIE,

które odbędzie się 28 czerwca 2017 r.
w budynku szkoły.

I termin – godz. 18.00
II termin – o godz. 18.15

Scenariusz spotkania
1. Powitanie Absolwentów przez Przewodniczącego Stowarzyszenia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdania
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad planem pracy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy na rok 2018.
8. Wolne wnioski.

KONKURS „HISTORIA MÓWIONA i PISANA”

1 grudnia 2016

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

ogłasza

KONKURS „HISTORIA MÓWIONA i PISANA”

 

Szczegóły konkursu w załączniku.

II Konkurs Historyczny

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

19 października 2016

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY  2016/2017.

 

LP ZADANIE DO WYKONANIA ODPOWIEDZIALNY TERMIN
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

6

 

 

 

7

 

8

 

 

 

9

 

10

 

11

 

 

12

Jubileusz 115-lecia szkoły:

a) Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „My z Kopernika”-wspomnienia absolwentów z rodzin”

 

 

b) Historia mówiona: konkurs dla gimnazjalistów i licealistów na relacje absolwentów o szkole i nauczycielach.

 

 

c) historia mówiona i pisana zebranie relacji absolwentów, nauczycieli o szkole i uczniach

 

d) „My w Koperniku” konkurs szkolny na: 10- min. filmik o obecnej szkole,: „Łapiemy „Kopernika”-internetowy przewodnik audio

 

e) . „suchar” o Koprze – konkurs

 

f)   mural na ścianie graniczącej z „Koprem”

 

Uczestniczenie Zarządu i innych absolwentów w uroczystościach szkolnych m.in.: Koncert

Noworoczny, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela

 

 

 

Weryfikacja i przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia

 

 

Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli, zapalenie zniczy w dniu Wszystkich Świętych

 

 

Udział w mszy św. z okazji Dnia Niepodległości

 

Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych i wybitnie zdolnych – ufundowanie nagród za osiągnięcia w nauce.

 

 

Pozyskiwanie funduszy na potrzeby szkoły.

 

Opieka nad samotnymi, chorymi absolwentami w podeszłym wieku

 

 

Organizowanie spotkań młodzieży z wybitnymi absolwentami.

 

Zorganizowanie Dnia Absolwenta

 

Przyznanie Tytułu „Przyjaciel I LO im. Mikołaja Kopernika”

 

 

Współpraca z organizacjami działającymi w Będzinie min. Stowarzyszeniem Przyjaciół Będzina, Zespołem Ziemi Będzińskiej, Muzeum w Będzinie.

 

Zarząd

 

 

Zarząd

 

Zarząd

 

 

Zarząd

 

 

 

Zarząd

 

Zarząd

 

Zarząd

Członkowie Stowarzyszenia

 

 

Zarząd

 

 

Zarząd

 

 

 

Zarząd

 

 

Zarząd

 

 

 

Zarząd

 

Zarząd

 

 

Zarząd

 

 

 

 

Zarząd

 

Zarząd

 

 

Zarząd

 

Ogłoszenie konkursu – XI 2016; finał  –czerwiec 2017

 

Ogłoszenie konkursu – XI 2016; finał  –czerwiec 2017

 

Cały rok

 

 

Ogłoszenie  konkursu – X 2016; finał  –czerwiec 2017

 

 

 

Luty 2017

 

Kwiecień 2017

 

Wg szkolnego harmonogramu

 

 

 

Cały rok

 

 

Październik/ listopad 2016

 

11 listopada 2016

 

Czerwiec 2017

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

2 razy w semestrze

 

 

 

Czerwiec 2017

 

Grudzień 2016

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

19 października 2016

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

nr 5/2016 z dnia 29 września 2016r.

 

Działając na podstawie § 14 p. 3 b Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

postanawia:

 

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2015 (1.01-31.12.2015) i przeznaczyć dodatni wynik finansowy na rok 2016.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Stowarzyszenia.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

 1. Za: 15
 2. Przeciw: 0
 3. Wstrzymało się: 0
 4. Obecnych: 15

 

Protokolant

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

19 października 2016

Będzin 28 czerwca 2016 r.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO

IM. KOPERNIKA W BĘDZINIE

za okres 1.01. 2015 -31.12.2015r.

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie w składzie:

Jolanta Grabowska – przewodnicząca komisji

Anna Feliszewska – członek komisji

Alfred Łabędzki – członek komisji

 

         Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół im. M. Kopernika w Będzinie po analizie sprawozdania przedstawionego komisji oraz w oparciu o Statut Stowarzyszenia wyraża swoją opinię i stwierdza

co następuje :

 1. Prowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia działania są zgodne ze Statutem i z planem pracy na rok
 2. Swoje statutowe zadania w zakresie współpracy z I LO im. M. Kopernika wypełnia należycie.
 3. Pozytywnie ocenia się działania Zarządu polegające na pomocy szkole w realizacji jej zadań dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Wysoko ocenia się wręczenie po raz drugi honorowej odznaki „Przyjaciel Szkoły” absolwentom z 1998 r.za „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój „ uczniom z klas I i II.
 5. Absolwenci z 1998 r. podjęli cenną inicjatywę stworzenia i realizacji

 „ Programu Rozwoju dla uczniów i absolwentów I LO im. Kopernika „

 1. Na uwagę zasługują działania Zarządu związane z opieką nad grobami zmarłych nauczycieli I LO i pracowników , na porządkowaniu grobów i zbieraniu środków na ich renowację.
 2. Wysoko ocenia się podtrzymywanie więzi koleżeńskiej poprzez organizowanie Dnia Absolwenta i spotkań absolwentów poszczególnych roczników.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zachęca coraz to nowych absolwentów do wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia. W 2015 wstąpiły do Stowarzyszenia 2 osoby.
 4. Zarząd spotyka się na zebraniach systematycznie i aktywnie współpracuje z I LO.
 5. Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest zła ściągalność składek członkowskich.

A. Przychody Stowarzyszenia

 Źródłem przychodów Stowarzyszenia za rok 2014 były składki członkowskie, darowizny finansowe oraz wpływy z darowizny podatkowej 1%.

 

 

Strukturę przychodów pokazuje tabela nr 1

Lp. Przychody Przychody za rok obrotowy
bieżący poprzedni
Kwota Struktura % Kwota Struktura %
I. Przychody statutowe 331,00 98,68 3971,20 99,96
1. Składki członkowskie 331,00 100,00 100,00 2,52
2. Przychody z 1% 0,00 0,00 3741,00 94,17
3. Darowizny finansowe 0,00 0,00 130,00 3,27
II. Przychody finansowe 1,58 0,04 0,00 0,00
PRZYCHODY RAZEM 335,42 100,00 3972,00 100,00

 

 

Głównym źródłem przychodów były przychody ze  składek członkowskich.

KR stwierdza niski poziom ściągalności składek członkowskich. Ściąganie składek jest poważnym problemem, pomimo tego ze wysokość składek nie jest wysoka i wynosi 25zł rocznie dla wszystkich członków.

 

B. Wydatki Stowarzyszenia

Wydatki Stowarzyszenia dotyczą kosztów działalności podstawowej, określonej statutem; kosztów administracyjnych i pozostałych kosztów

 

Strukturę kosztów pokazuje tabela nr 2

Lp. Wydatki Wydatki za rok obrotowy
bieżący poprzedni
Kwota Struktura % Kwota Struktura %
I. Wydatki statutowe 960,00 100 720,00 100,00
1. Usługi księgowe 738,00 68,4 492,00 68,4
2. Usługi bankowe 228,00 31,6 228,00 31,6
3. Pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00
           
WYDATKI RAZEM 960,00 100,00 0,00 0,00

Wydatki Stowarzyszenia dotyczyły wyłącznie usług księgowych i usług bankowych.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pozytywnie ocenia współpracę z ING Bank Śląski w zakresie prowadzenia konta bankowego i usług księgowych, akceptując wydatki związane z prowadzoną działalnością.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i wnioskuje o udzielenie zarządowi absolutorium.

 

Jolanta Grabowska……………………………………………………………………………….

Anna Feliszewska………………………………………………………………………………..

Alfred Łabędzki…………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

19 października 2016

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ I LO im. M. KOPERNIKA w BĘDZINIE

za okres kadencji od czerwca 2013 do czerwca 2016 r.

 

Zgodnie ze Statutem i ustawą Prawo o Stowarzyszeniach Zarząd Stowarzyszenia przedstawia następujące sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz sprawozdanie finansowe za okres kadencji od czerwca 2013 do czerwca 2016 roku Walnemu Zgromadzeniu, a następnie organom rejestrowym i finansowym.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w dniu 25 września 2013 r. dokonało wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Grzegorz Paszta – przewodniczący, Grażyna Szewczyk – wiceprzewodnicząca, Elżbieta Witecka – sekretarz, Adam Ziemiański – skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jolanta Grabowska – Przewodnicząca, Anna Feliszewska i Alfred Łabędzki – członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z zasadami prawa dokonaliśmy w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy zmiany Zarządu.  Po otrzymaniu pisma z sądu o rejestracji nowego Zarządu Stowarzyszenia można było podjąć starania o otwarcie konta bankowego.

W dniu 3 stycznia 2014 r. podczas pierwszego zebrania, działając na podstawie § 16 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika w Będzinie podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie otworzenia konta w ING Bank Śląski. Na zebraniu 14 stycznia Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy na prowadzenie księgowości przez ING Bank Śląski.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na ulotkach do rodziców uczniów umieszczona została prośba o przekazywanie 1 % odpisu od podatku oraz numery KRS i konta bankowego.

Podczas zebrania 14 stycznia 2014 r., działając na podstawie § 6 p. 4 i p.5 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ustanowił odznakę honorową „Przyjaciel Szkoły”. Odznaka jest przyznawana osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz komitetom społecznym za wspieranie celów realizowanych przez Stowarzyszenie. Nadawana jest ona na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w styczniu każdego roku. Jako pierwszy tytułem „Przyjaciela Szkoły” wyróżniony został Przemysław Magaczewski za bezpłatne przygotowanie dokumentacji umożliwiającej rejestrację Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Statuetka została wręczona 5 lutego podczas Koncertu Noworocznego.

W styczniu 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im M. Kopernika podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu „Przyjaciel Szkoły” grupie absolwentów z rocznika maturalnego 1998, którzy od 2011 roku przyznają nagrodę nazwaną „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój” uczniom z 1 i 2 klasy. W 2011r kapituła złożona z darczyńców wręczyła nagrody po 200 zł 3 uczniom najlepszym z matematyki, fizyki i chemii. W 2012 roku nagrodzono 7 uczniów – 2 matematyków, 2 uczennice startujące w konkursach z chemii, 1 uczennica o zainteresowaniach humanistycznych, pracująca w archiwum i Amnesty International, 1 fizyk i 1 uczeń najlepszy z biologii. W 2013 r. „Stypendium pomagające rozwijać pasje i stymulujące rozwój” otrzymało 8 uczniów: 2 najlepszych matematyków, 2 fizyków, 2 z chemii, 1  geograf i 1 uczeń najlepszy z biologii. Statuetkę „Przyjaciela szkoły” wręczono 27 stycznia podczas Koncertu Noworocznego.

W styczniu 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia, uznając trud  wniesiony w tworzenie dobrego wizerunku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, kreatywność, odpowiedzialność i rzetelność w pracy z wieloma pokoleniami uczniów,  postanowił przyznać tytuł „Przyjaciela Szkoły” Stanisławowi Hałacińskiemu, odchodzącemu na emeryturę długoletniemu nauczycielowi I LO. Statuetkę „Przyjaciel szkoły” wręczono 4 lutego podczas Koncertu Noworocznego.

Równolegle w czasie kadencji 2013 – 2016 Zarząd prowadził działalność polegającą na pomocy Szkole w realizacji jej zadań dydaktyczno – wychowawczych. Dużą wagę przywiązywano do podtrzymywania więzi koleżeńskiej między absolwentami i tworzenie klimatu wokół tradycji szkolnej W związku z tym Zarząd uczestniczył w uroczystościach i imprezach szkolnych takich jak:

 • Koncerty Noworoczne – 5 lutego 2014, 27 stycznia 2015, 4 lutego 2016 (uroczystość uświetnił swym występem wybitny tenor ks. prof. Paweł Sobierajski);
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Marianowi Skarbińskiemu. Stanisław Skarbiński był w latach 1906 – 1924 przewodniczącym Rady Opiekuńczej szkoły – 31 marca 2014 r.;
 • zakończenie nauki w LO przez młodzież klas programowo najwyższych w kwietniu 2014 r., 2015 r., 2016 r.;
 • zakończenie roku szkolnego – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
 • rozpoczęcie roku szkolnego – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
 • finał Konkursu wiedzy o historii szkoły i wręczenie Natalii Laskowskiej z kl. I e zdobywczyni I miejsca nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł. – 2014 r.;
 • w 2014 r. Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do władz powiatu o podjęcie prac remontowych na sali gimnastycznej.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie ma być platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i wsparcia pomiędzy członkami Stowarzyszenia, absolwentami, uczniami i przyjaciółmi I LO im. Kopernika w Będzinie. W związku z tym Stowarzyszenie podejmuje działania w celu wdrożenia Programu Wsparcia Uczniów i Absolwentów Liceum. Dzięki takiemu Programowi członkowie Stowarzyszenia dążą do:

 • przekazania praktycznej wiedzy uczniom Liceum,
 • zapoznania uczniów z praktycznymi aspektami pracy w różnych zawodach, przedsiębiorstwach, instytucjach,
 • wzmocnienia więzi między uczniami szkoły i absolwentami,
 • zaangażowania uczniów i „świeżych” absolwentów w prace Stowarzyszenia na rzecz uczniów i rozwoju Liceum.

Aby osiągnąć takie cele członkowie Stowarzyszenia podjęli następujące działania:

 1. „Program Rozwoju dla uczniów i absolwentów I LO im. Kopernika” (sporządzili listę osób (absolwentów), które mogą zaangażować się w prace Stowarzyszenia i brać udział wspotkaniach lekcyjnych z uczniami
 2. Program „mentorski” dla absolwentów, w ramach którego członkowie Stowarzyszenia mogą pomagać w rozwoju absolwentom poprzez:

organizowanie praktyk,

umożliwianie odwiedzania jakiś przedsiębiorstw czy instytucji,

prowadzenie szkoleń

tzw. mentoring (bardziej osobiste zaangażowanie poprzez spotkania, rozmowy, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami, pomoc w bieżących działaniach absolwentów). 3.     Organizowanie w szkole „Dni otwartych”. Czy coś już było?

Kontynuując swoje starania o groby byłych nauczycieli, Przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Paszta umieścił na stronie internetowej podziękowanie dla kolegów, którzy przekazali pieniądze na opłatę za grób Kazimiery Duryńskiej. Grób został opłacony do 2021 r. Pieniądze, które będą teraz wpływać na konto Stowarzyszenia ze wskazaniem celowym zostaną przeznaczone na renowację pomnika.

Grzegorz Paszta odszukał też na cmentarzu i uporządkował grób woźnego Jana Nawrota, który uratował i przechował część pomocy szkolnych, m. in. tablicę pamiątkową ku czci nauczycieli i uczniów poległych w czasie I wojny światowej.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest podtrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród absolwentów i organizowanie okresowych spotkań absolwentów. Od lat w czerwcu organizowany jest Dzień Absolwenta. W 2014 r. Dzień Absolwenta odbył się 14 czerwca, w 2015 r. odbył się 30 maja, a w 2016 r. 8 czerwca.  Przybyli do szkoły absolwenci oglądali pokazy grup rekonstrukcji historycznej, prezentacje ciekawych doświadczeń chemicznych, uczestniczyli w Festiwalu Nauki i Sportu (2015), Dniu Akademickim . Na zakończenie każdego Dnia Absolwenta jego uczestnicy spotykali się przy kawie, herbacie i ciastkach i wspominali swoje szkolne czasy.

25 października 2014 r. maturzyści z rocznika matura 1968 zorganizowali spotkanie rocznikowe w szkole. W spotkaniu tym uczestniczył Przewodniczący Stowarzyszenia Grzegorz Paszta i Alfred Łabędzki członek Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia spotykał się na zebraniach systematycznie. W 2013 r. po wrześniowych wyborach odbyły się 3 zebrania, w 2014 r. odbyło się 7 spotkań, a w 2015 odbyło się 7 spotkań,  na których omawiano sprawy wynikające z planu pracy oraz rozwiązywano problemy wynikające z bieżącej działalności.

Ciągłą bolączką Stowarzyszenia jest zła ściągalność składek członkowskich. Są one pobierane od Zarządu i na walnych zebraniach członków. Prośby o uzupełnienie zaległych składek umieszczane na stronie Stowarzyszenia i przesyłane SMS-ami nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

W opisywanym okresie przyjęto 36 nowych członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Następna strona »