Co słychać na drugim brzegu Brynicy?

18 listopada nasze liceum odwiedził Marcin Melon. To nauczyciel-regionalista, twórca autorskiego programu edukacji regionalnej, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Regionalnej „Silesia Incognita”. Jest współtwórcą cyklu filmów edukacyjnych „W regionie o regionie” oraz autorem książek napisanych w całości po śląsku. Pan Marcin Melon w ciekawy i inspirujący sposób, zarówno w języku polskim jak i angielskim, opowiedział uczniom naszej szkoły o najważniejszych aspektach kultury i historii Górnego Śląska. Jest to już druga edycja śląsko-zagłębiowskich warsztatów regionalnych w „Koperniku”. Pierwsza miała miejsce w roku 2019. Tego rodzaju zajęcia z edukacji regionalnej uczą nie tylko szacunku do własnej, małej ojczyzny, ale także dają niepowtarzalną szansę poznania i zrozumienia przeszłości i dziedzictwa kulturowego naszego sąsiada.