Doświadczenia – chemia

Przedstawiliśmy Wam zestaw ciekawych doświadczeń, które wykonali uczniowie klas 1, 2 i 3 naszego Liceum. Eksperymentowało wiele osób:
Alicja Mrozek, Ola Rytwińska, Dominika Grzyb, Lena Książek, Nikola Czuber, Julia Topolska, Ada Grzanka, Martyna Zemła, Mikołaj Wojdas, Natalia Połeć, Zuzia Wasik, Zuzia Stachowicz, Julia Szumilas, Izabela Siemieniec, Katarzyna Koba, Wiktoria Rydlewska, Oliwia Dziedzic. 

Teraz krótkie wyjaśnienia:

Na kilku filmach zobaczyliście ciecz nienewtonowską – to płyn, który pod wpływem nacisku zmienia swoje właściwości. Jego lepkość zależy od przyłożonej siły. Wszyscy wiemy, że aby ketchup wypłynął,  musimy nacisnąć butelkę – ketchup to ciecz nienewtonowska, która zmniejsza lepkość po ściśnięciu. Na filmie zobaczyliście mieszaninę wody i mąki ziemniaczanej, która staje się tym bardziej twarda, im większą siłę przyłożycie.

Chemiczne jo-jo – przedstawione doświadczenie wykorzystuje reakcję chemiczną przebiegającą między wodorowęglanem sodu (soda oczyszczona) i kwasem etanowym (ocet).

NaHCO3 + CH3COOH  CH3COONa + CO2  +H2O

Wydzielający się tlenek węgla (IV) unosi krople zabarwionego octu w szklance oleju, po dotarciu do powierzchni gaz się ulatnia i krople wracają na dno naczynia. Dwutlenek węgla z gazowanej wody mineralnej unosił także rodzynki, zanurzone w wodzie. Powierzchnia rodzynek jest porowata i łatwo adsorbuje gaz na powierzchni.

W doświadczeniu z zmieniającymi wielkość żelkami wykorzystaliśmy zjawisko osmozy- samorzutnego przenikania rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o większym stężeniu do roztworu o stężeniu mniejszym. Wewnątrz żelowego misia jest duże stężenie cukru-a więc woda przenika do środka-miś staje się większy.  Inaczej jest, gdy żelki znajdą się np. w roztworze soli – wtedy woda jest „wyciągana” ze środka.

Atrament, który tajemniczo znikał w gorącej wodzie zawiera barwniki, a w ciepłej wodzie barwniki rozpraszają się szybciej. Dodanie octu spowodowało ochłodzenie cieczy a także zmniejszenie pH roztworu i kolor znowu był widoczny.

Do oczyszczenia srebra z ciemnego nalotu wykorzystaliśmy ogniwo galwaniczne – podobnie, jak to robicie używając baterii.

Anodą był metal aktywniejszy – glin:

(-) Anoda: Al0 → Al3+ + 3e

Na katodzie srebrowej dochodzi do redukcji ciemnego nalotu siarczku srebra:

(+) Katoda: Ag2S + 2H2O + 2e → 2Ag0 + H2S+ 2OH

Zapraszamy do dalszego, bezpiecznego eksperymentowania.


Wykorzystano ilustrację:

Background vector created by freepik – www.freepik.com