Uczniowie Kopernika myślą perspektywicznie

47 uczniów naszego liceum uczestniczyło w kursie BHP w ramach projektu współfinansowanego przez ZUS w Sosnowcu. Zajęcia prowadzone były online i po pozytywnym zdaniu testu, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Jest to jeden z dokumentów wymaganych przy podejmowaniu pracy. Gratulujemy i cieszymy się, że już teraz nasi uczniowie myślą o przyszłości.