Erasmus + warsztaty językowe

We wtorek 11 marca odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu Erasmus +. Tym razem były to warsztaty językowe w języku angielskim. Uczniowie ćwiczyli słownictwo tematyczne związane z alternatywnymi źródłami energii. Pracowali w grupach, tłumacząc teksty o pozyskiwaniu i wykorzystaniu energii słońca, wiatru, wody, ziemi, pływów oceanicznych. Na zakończenie zajęć grupy rozwiązywały quiz słownikowy, wykorzystując poznane słówka. Uczniowie wykazali się dużą sprawnością językową oraz wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii. Mamy nadzieję, że praca nad projektem w języku angielskim nie sprawi im żadnego problemu.
Już za tydzień kolejne zajęcia- tym razem w języku francuskim.

Agnieszka Marciniak