HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Zapraszamy po odbiór świadectw w  dniu 12 sierpnia 2020:

godzina        klasa  wychowawca

9.00               3a       I. Kawiak

10.00             3b       E. Stopa

11.00             3c       D. Majchrzak

12.00             3d       M. Białorudzka

13.00             3s        M. Szczęśniak

Uczniowie, którzy mają prawo do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym powinni złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu- załącznik 7 do 14 sierpnia w sekretariacie szkoły.

Absolwenci z lat ubiegłych odbierają wyniki matury 12 sierpnia o dowolnej godzinie począwszy od godz. 9.00

Załącznik 7

Prosimy pamiętać o zabraniu maseczek!