Szafki uczniowskie

Dyrekcja prosi uczniów klas 1 i 2 o opróżnianie szafek szkolnych, w/g ustalonego harmonogramu, w związku z zaplanowaną na dzień 1 lipca 2020 r. dezynfekcją.
Harmonogram, w/g którego uczniowie poszczególnych klas przychodzą opróżniać swoje szafki podany jest poniżej. Uczniowie proszeni są o przychodzenie w rękawiczkach i maseczkach oraz przyniesienie ze sobą przesłanych za pomocą librusa oświadczeń rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia oraz zgody na pomiar temperatury.

HARMONOGRAM OPRÓŻNIANIA SZAFEK SZKOLNYCH

KLASY II


CZWARTEK (18.06.2020 r.)
2a – od godz. 8.00 – 10.00
2b – od godz.10.00 – 12.00
2c – od godz.12.00 – 14.00

PIĄTEK (19.06.2020 r.)
2d – od godz. 8.00 – 10.00
2s – od godz.10.00 – 12.00.

KLASY I

PONIEDZIAŁEK (22.06.2020 r.)
1a – od godz. 8.00 – 10.00
1b – od godz. 10.00 – 12.00
1s – od godz.12.00 – 14.00

WTOREK (23.06.2020 r.)
1A – od godz. 8.00 – 10.00
1B – od godz.10.00-12.00

ŚRODA (24.06.2020 r.)
1 C – od godz. 8.00 – 10.00
1S – od godz. 10.00 – 12.00