W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły od 25 marca 2020 nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie odbywa się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w szkole udostępnione są uczniom, rodzicom i nauczycielom w dzienniku elektroniczny LIBRUS (zakładka wiadomości).