Kontakt ze szkołą

Informujemy, że kontakt ze szkołą odbywa się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną.

Tel. 601-878-980
E-mail: kopernik@pierwszeliceum.bedzin.pl