Świat to za mało, czyli o wizycie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego!

26 lutego odbył się Dzień Otwarty Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczyło w nim ponad 40 uczniów z Naszej Szkoły.
Wysłuchali oni dwóch wykładów popularnonaukowych, zapoznali się z kierunkami studiów związanymi z Instytutem Fizyki, np.: fizyka techniczna, inżynieria biomateriałowa, ekonofizyka, mechatronika, mikro i nanotechnologia  oraz dowiedzieli się jakie badania naukowe prowadzone są przez pracowników i studentów IF.

Uczniowie uczestniczyli w 2 z 26 warsztatów tematycznych dedykowanych osobom interesującym się fizyką, fizyką medyczną, biofizyką. Uczestnicy zajęć, korzystając z aparatury w najnowocześniejszych laboratoriach, udali się w podróż do mikroświata i nanoświata. Tematem spotkań były m.in. wysokie energie, czasoprzestrzeń, promieniotwórczość, materiały piezoelektryczne, komórki nowotworowe i symulacje komputerowe.

Uczestnicy Dnia Otwartego mogli obejrzeć wystawę mikroskopu metalograficznego oraz samodzielnie zmierzyć prędkość dźwięku i wyznaczyć przyspieszenie ziemskie.

Uczniowie wrócili zachwyceni i już czekają na kolejne tego typu zajęcia