Klasa 2 Sportowa – nabór uzupełniający

Ogłaszamy nabór uzupełniający, na rok szkolny 2020/21, do klasy II sportowej o profilu piłka siatkowa.

Pod patronatem AWF w Katowicach

I przedmiot rozszerzony: geografia lub biologia

II i III przedmiot rozszerzony – rozszerzane przedmioty realizowane są od klasy pierwszej. Uczeń będzie kontynuował realizację w klasie II. Kandydat może wybrać spośród przedmiotów: j. angielski, WOS, chemia, geografia.

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać trenerem, lub fizjoterapeutą.
Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój umysłu i ciała.
Jeżeli pasjonuje Cię sport i chcesz zdobywać medale.
Jeżeli chcesz mieć zajęcie, które jest jednocześnie hobby i pracą.
Jeżeli chcesz profesjonalnie zajmować się turystyką i rekreacją.

 Język angielski – 12 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy) – zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Proponowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie w sporcie, pielęgniarstwo.