STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Bartosz Frandofert już po raz drugi otrzymał STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW!!!
Zarówno w roku szkolnym 2028/19 jak i 2019/20 uzyskał najwyższą średnią ocen w naszej szkole (w klasie I – 5,38 a w klasie II – 5,50).

Dodatkowo Bartek systematycznie rozwija swoje zainteresowania i zdolności pracując na lekcjach i dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Na szczególną uwagę zasługują matematyczno-przyrodnicze zainteresowania Bartosza. Uczestniczył w XV Dąbrowskim Konkursie Matematycznym pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w którym zajął I miejsce. Od wielu lat Bartosz uczestniczy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” zawsze osiągając znaczne sukcesy. Kolejny rok bierze także udział w pracy Koła Matematycznego w naszej szkole.
Barek jest osobą otwartą, chętnie pomagającą innym, dzielącą się wiedzą, wspierającą koleżanki i kolegów, doskonale zorganizowaną i odpowiedzialną. Często podejmuje dodatkowe zadania i zawsze się z nich rzetelnie wywiązuje.

 Bartek – serdecznie gratulujemy!!!