„Door to the world”

15 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklu interesujących wykładów pod wspólną nazwą „Door to the world”. Organizatorem tego wydarzenia była Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Uczestnicy wysłuchali m.in. prelekcji: Zdzisława Rabendy – „Bliski Wschód. Stereotypy a rzeczywistość”, prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka – „Tolerancja z perspektywy filologicznej, czyli obraz „innego” w literaturze” oraz prof. dr. hab. Dariusza Rotta – „Obraz kultur współczesnego świata w reportażu podróżniczym”. Wykładom towarzyszył konkurs dla uczniów klas językowych.