Mikołaj z Kopernikiem – warsztaty

Zapraszamy na kreatywne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

Proponujemy:
Debaty,
Warsztaty biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne,
Słów kilka w obcych językach,
Erasmus +, czyli informacja o projektach młodzieżowych,
… oraz inne mikołajowe niespodzianki.

5 grudnia 2019 | I LO im. M.Kopernika w Będzinie

Cykle zajęć: 9.00 – 11.00 oraz 11.30 – 13.30

Indywidualni uczestnicy warsztatów będą dołączani do grup zorganizowanych.

Informację dotyczącą uczestnictwa grupy zorganizowanej wraz z wybranym cyklem zajęć prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres zaproszenie.do.kopernika@pierwszeliceum.bedzin.pl lub faksem pod numer 32/7615920 w terminie do dnia 29.11.2019r.
Jeżeli w szkole uczniowie są zainteresowani warsztatami w innym terminie – jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje – prosimy o uzgodnienie telefoniczne.