Finał VII edycji Konkursu GEOMATI

W dniu 28  marca 2019 roku odbyła się  VII  edycja Zagłębiowskiego Konkursu Matematyczno – Geograficznego „GEOMATI”. Organizatorzy konkursu to nauczyciele matematyki : Alina Górka, Edyta Szałabska – Buczek, Dorota Pawlik – Nurczyńska  i geografii – Elżbieta Otko z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.

Celem  konkursu jest rozwijanie umiejętności matematycznych i geograficznych oraz międzydyscyplinarna operatywność zdobytej wiedzy.

Konkurs, adresowany do uczniów klas ósmych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Mury naszej 117 – letniej szkoły odwiedziło 19 dwuosobowych drużyn z powiatu będzińskiego, Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej.

Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Sebastian Szaleniec – Starosta Powiatu Będzińskiego. Patronat objęli również :  Instytut Matematyki oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego a także Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Spotkanie uświetnił wykład pracownika naukowego  patronackiej uczelni.  Pani dr Jolanta Sobera z  Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła wykład pt. ”Z matematyką na wakacje – zastosowanie teorii grafów”.

Fundatorami nagród byli: Pan Sebastian Szaleniec – Starosta Powiatu Będzińskiego oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego pani Jadwiga Wiśniewska.

I miejsce zajęła  drużyna ze  Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu w składzie: Mateusz Nowak i RadosławTrzcionka .

II miejsce zajęła drużyna ze  Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie w składzie:
Aleksandra Szczyrba  i Jakub Synowiec .

III miejsce zajęła drużyna ze  Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi w składzie:
Michał Karat  i Jakub Maruszczak.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom a w szczególności laureatom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu popularyzującego praktyczne wykorzystanie umiejętności matematyczno – geograficznych.