Portret Skarbińskiego

W tym tygodniu, po wielu latach, na ścianę naszej szkoły wrócił przedwojenny portret Stanisława Skarbińskiego (1856-1925). Wybitnego polskiego przemysłowca i społecznika. Dyrektora Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów przemysłowych oraz współzałożyciela Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1906-1924 Skarbiński był Prezesem Rady Opiekuńczej naszej szkoły. To m.in. dzięki jego osobie oraz kontaktom z lokalnymi przedsiębiorcami ówczesna 7-klasowa Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców (czyli dzisiejszy „Kopernik”) miała fundusze na bieżące funkcjonowanie, pensje dla nauczycieli, remonty, wyposażenie, wsparcie finansowe dla niezamożnych uczniów oraz ważne dla szkoły inwestycje. Po jego śmierci, w latach 20. XX w., Rada Pedagogiczna podjęła decyzję aby umieścić portret Skarbińskiego w gmachu szkolnym. Obraz zniknął podczas zawieruchy wojennej. Przez ten czas i kilkadziesiąt lat Polski Ludowej przeleżał zapomniany w szkolnej szafie. Odnalazła go nauczycielka – Grażyna Szewczyk. Niedawno absolwentka „Kopernika”, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w naszej szkole, a także członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO im. M. Kopernika w Będzinie – Elżbieta Witecka oraz jej małżonek (również absolwent „Kopernika”) zajęli się sprawą portretu Skarbińskiego. Dzięki nim zyskał piękne, stylowe ramy i oszklenie. Serdecznie dziękujemy. Portret znajduje się obok tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Skarbińskiemu, która została ufundowana przez jego potomkinię – dr inż. Dorotę Starościak.