Klasa SPORTOWA (klasa może liczyć od 20 do 26 osób)

Pod patronatem AWF w Katowicach

To klasa dla tych, którzy kochają sport i chcą spróbować połączyć naukę z regularnymi treningami na boisku, hali i siłowni.

I przedmiot rozszerzony: język angielski
II przedmiot rozszerzony: geografia
III przedmiot rozszerzony: jeden do wyboru spośród: matematyka/ biologia/ język polski

WAŻNE DOKUMENTY:
Rekrutacja do klasy sportowej „krok po kroku”

KWESTIONARIUSZ KWALIFIKACYJNY DO KLASY SPORTOWEJ

Nowa formuła punktowania dla kandydatów do klasy sportowej- zamiast prób sprawnościowych. ( wg zaleceń Ministerstwa Sportu i Turystyki)

W tym roku punkty przyznawane będą za:

– dotychczasowy udział w klubowych rozgrywkach sportowych
– uczęszczanie do klasy sportowej
– reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
– ocenę z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
– ocenę podstawowych odbić siatkarskich na podstawie przysłanego filmu (do 30 sek.)

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać trenerem, lub fizjoterapeutą.
Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój umysłu i ciała.
Jeżeli pasjonuje Cię sport i chcesz zdobywać medale.
Jeżeli chcesz mieć zajęcie, które jest jednocześnie hobby i pracą.
Jeżeli chcesz profesjonalnie zajmować się turystyką i rekreacją.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. Kandydat dokonuje wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego w trakcie postępowania rekrutacyjnego do liceum.

Język angielski –  zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Możliwość wyboru grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego od klasy pierwszej.
Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Proponowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie w sporcie, pielęgniarstwo.