Oddział SPORTOWY (piłka siatkowa)

Pod patronatem AWF w Katowicach

I przedmiot rozszerzony: geografia (12 godz.) lub biologia (12 godz.)

II i III przedmiot rozszerzony (do wyboru spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia): fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, informatyka, j. angielski.

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać trenerem, lub fizjoterapeutą.
Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój umysłu i ciała.
Jeżeli pasjonuje Cię sport i chcesz zdobywać medale.
Jeżeli chcesz mieć zajęcie, które jest jednocześnie hobby i pracą.
Jeżeli chcesz profesjonalnie zajmować się turystyką i rekreacją.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. Wyboru trzech rozszerzeń dokonuje kandydat w trakcie postępowania rekrutacyjnego do liceum.

 Język angielski – 12 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy) – zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach międzyoddziałowych.

Proponowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, zarządzanie w sporcie, pielęgniarstwo.