Profil HISTORYCZNY

Pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

I przedmiot rozszerzony: historia (16 godz.)

II i III przedmiot rozszerzony (do wyboru spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia): wiedza o społeczeństwie, j. polski, informatyka, j. angielski.

Jeżeli w przyszłości chcesz zostać prawnikiem, politologiem, socjologiem, psychologiem.
Jeżeli chcesz stać na straży prawa i je tworzyć.
Jeżeli w przyszłości chcesz zostać dziennikarzem, polonistą, tłumaczem, dyplomatą, medioznawcą, menadżerem kultury, filmoznawcą.
Jeżeli jesteś ciekawy świata i ludzi.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. Wyboru trzech rozszerzeń dokonuje kandydat w trakcie postępowania rekrutacyjnego do liceum.

Język angielski – 12 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy) – zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Proponowane kierunki studiów: prawo, filologia polska, politologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, psychologia, historia, historia sztuki, teatrologia, kulturoznawstwo, logopedia, pedagogika.