Profil GEOGRAFICZNY Z EKONOMIĄ

Pod patronatem Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ

I przedmiot rozszerzony: geografia
II przedmiot rozszerzony: wos
III przedmiot rozszerzony: jeden do wyboru spośród: matematyka/ język angielski/ język polski.

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać geologiem, trenerem personalnym
lub fizjoterapeutą.
Jeżeli chcesz zadbać o wszechstronny rozwój umysłu i ciała.
Jeżeli chcesz mieć zajęcie, które jest jednocześnie hobby i pracą.
Lub profesjonalnie zajmować się zarządzaniem w sporcie i turystyce.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. Kandydat dokonuje wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego w trakcie postępowania rekrutacyjnego do liceum.

Język angielski –  zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Możliwość wyboru grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego od klasy pierwszej.
Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Proponowane kierunki studiów: geografia, geodezja i kartografia, geofizyka, turystyka.