Profil MATEMATYCZNY Z GRAF. KOMPUTEROWĄ

Pod patronatem Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ

I przedmiot rozszerzony: matematyka

II i III przedmiot rozszerzony: do wyboru spośród przedmiotów zgodnych z kierunkiem przyszłych studiów lub zainteresowaniami ucznia.

Warsztaty z grafiki komputerowej

Jeżeli w przyszłości zamierzasz zostać inżynierem.
Jeżeli chcesz kreatywnie i twórczo zmieniać otaczający nas świat.
Jeżeli chcesz wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe do wizualizacji rzeczywistości.
Jeżeli chcesz tworzyć gry, a nie tylko w nie grać.
Jeżeli chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia.

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. Wyboru trzech rozszerzeń dokonuje kandydat w trakcie postępowania rekrutacyjnego do liceum.

Język angielski – 12 godz. w cyklu kształcenia (zakres podstawowy) – zróżnicowany poziom nauczania w grupach międzyoddziałowych (poziom dostosowany do wiadomości i umiejętności ucznia). Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Proponowane kierunki studiów: ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, informatyka, zarządzanie i marketing, handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna.