Konkurs GeoMati 2019

I LO im. Mikołaja Kopernika serdecznie zaprasza młodzież klas VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w VII edycji Zagłębiowskiego Konkursu Matematyczno – Geograficznego GEOMATI.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności matematycznych i geograficznych oraz międzydyscyplinarna operatywność zdobytej wiedzy. Zadania konkursowe będą obejmowały umiejętności matematyczne w treściach geograficznych.

Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 9:00 w I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.
Honorowy patronat nad konkursem objął WNOZ UŚ, Instytut Matematyki UŚ, oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Regulamin konkursu:

 1. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny.
 2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
 • I etap – drużynowe rozwiązywanie zadań tekstowych, zamkniętych i otwartych (45 minut).
 • II etap – finał – drużyny z największą ilością punktów będą rozwiązywały zadania otwarte i zamknięte z wykorzystaniem mapy topograficznej (60 minut).
 1. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody, dla wszystkich drużyn dyplomy.
 2. Wszyscy opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie drużyny do konkursu.
 3. Zespoły prosimy zgłaszać do 20 marca 2019 roku do sekretariatu I LO

na nr fax 32 761 59 20  lub mailem na adres pierwszeliceum.bedzin@gmail.com

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 327615920 z organizatorami konkursu p. Aliną Górka, p. Elżbietą Otko oraz p. Edytą Szałabską- Buczek.

Harmonogram „Geomati”

8:30 Rejestracja drużyn
9:00 Rozpoczęcie konkursu
9:15-10:00 I etap konkursu
10:00-10:45 Wykład dr Jolanty Sobery
11:00 Ogłoszenie wyników I etapu
11:15-12:00 II etap
12:30 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Prosimy o pobranie kwestionariusza zgody publikacji danych uczestników oraz dostarczenie wypełnionego w dniu konkursu.

Zagadnienia konkursowe

 1. Zadania na mapie topograficznej.
 2. Matematyczne oblicze astronomii.
 3. Obliczanie bilansów w zagadnieniach geograficznych.
 4. Zmiany wartości temperatury i ciśnienia wraz z głębokością i wysokością.
 5. Zastosowanie obliczeń procentowych oraz działań na ułamkach w treściach geograficznych.
 6. Zastosowanie równań z jedną niewiadomą w zadaniach tekstowych.
 7. Obliczanie mierników rozwoju społeczno-ekonomicznego (dot. ludności, przemysłu i rolnictwa).
 8. Twierdzenie Pitagorasa i Talesa w zadaniach.
 9. Obliczanie powierzchni figur płaskich i objętości figur przestrzennych (zamiana jednostek) w zadaniach dotyczących obiektów geograficznych.
 10. Znane postaci ze świata matematyki i geografii.
 11. Quiz geograficzny.