W Nowy Rok z Kopernikiem

Zapraszamy na kreatywny cykl zajęć edukacyjnych
„W Nowy Rok z Kopernikiem”

24 stycznia 2019 (czwartek)

Grupy zorganizowane: 9.00. – 11.00; 11.30. – 13.30
Indywidualni uczestnicy warsztatów będą dołączani do grup zorganizowanych.

WARSZTATY SĄ ADRESOWANE DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

 Proponujemy:

  • Warsztaty biologiczne, chemiczne, matematyczne, debatowe  i …..wiele

innych, bardzo ciekawych.Słów kilka w obcych językach.

  • Erasmus +, czyli informacja o wymianie młodzieżowej do Francji

i Hiszpanii.

  • …..i inne niespodzianki.

Informację dotyczącą uczestnictwa grupy zorganizowanej prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres pierwszeliceum.bedzin@gmail.com lub faksem pod numer 32/7615920 w terminie do dnia 21.01.2019 r.

Jeżeli uczniowie są zainteresowani warsztatami w innym terminie – jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje – prosimy o uzgodnienie telefoniczne.