Zielona Pracownia – Planeta Kopernika

W dniu 28 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie miało miejsce otwarcie pracowni fizyczno-chemicznej, w którym uczestniczyli między innymi: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprezydent Miasta Będzina Aneta Witkowska-Złocka, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego: Halina Mentel i Adam Szydłowski oraz Sekretarz Powiatu Będzińskiego Agata Fazan.

Pracownia „Planeta Kopernika” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach projektu „Zielona Pracownia – 2018”. Specjalnie na tę okazję została przygotowana i przeprowadzona pokazowa lekcja fizyki z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i laboratoryjnego.