Polonia Libre – droga do wolności

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II we współpracy z Pospolitym Ruszeniem Szlachty Ziemi Krakowskiej oraz ze Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie przygotował wyjątkowy projekt edukacyjny. Nosi on nazwę „Polonia Libre – droga do wolności”.
W części pierwszej (warsztatach) w  dn. 15.10.2018 r. uczestniczyła klasa 1d.
Po zakończeniu gry wyłoniono czterech przedstawicieli, którzy 27.10  reprezentowali szkołę w spotkaniu drużyn w Krakowie: Aleksandra Łuszczak, Krystian Kulasik, Kajetan Kyrcz oraz Wojtek Sarnik.
Reprezentanci (4 osobowe drużyny) z ponad 20 szkół z Polski południowej wcielili się 27.10.2018 r. w role parlamentarzystów z różnych opcji politycznych, współpracujących ze sobą w ramach komisji parlamentarnych. Zadaniem posłanek i posłów było przygotowanie dwóch projektów Konstytucji RP. Jeden parlament pracował nad Konstytucją 2019 roku a drugi-1919 r. Po burzliwych obradach oba parlamenty przygotowały tekst Konstytucji i Deklaracji Niepodległości.Gra symulacyjna przypominała reali obrad sejmowych.
Podsumowanie projektu oraz ostateczne uchwalenie Konstytucji nastąpi 7.11.2018 r. w Krakowie.W uroczystym podsumowaniu wezmą udział wszystkie klasy uczestniczące w projekcie. Wkrótce relacja.

 

Źródła zdjęć:
https://drive.google.com/drive/folders/1fuws7oXWr2ZgC5HbWevQDBMLGnUhrmjP