ŁAP CZĄSTKI!!!

Chcesz prowadzić międzynarodowe badania naukowe…
Chcesz przyczynić się do lepszego zrozumienia ŚWIATA…

ŁAP CZĄSTKI!!!

TWÓJ udział będzie ważny, a może okazać się przełomowym…
Więcej wiadomości w pracowni fizycznej  🙂